Danışma Hattı 0 224 212 00 30
Kategoriler
Nem Tayin Cihazı
Nem Tayin CihazıNEM TAYİN CİHAZLARI

Nem miktarı nedir? :

 

Nem miktarı katılar,sıvılar ve gazlarda bulunan su miktarının yüde biçiminde ifadesidir.Numunenin sıvı yada gaz olması durumunda su miktarının o numunenin hacmine göre ağırlıkça yüzde oranı higroskopik nem de denilebilir.

Maddenin yüzeyine tutunmuş olan neme adhesion , serbest su yada higroskopik nem denir.

Maddeye bağlanmış su basınç , sıcaklık , hacim vb.belirli koşullarda bağlanmışsa absorbe edilmiş su yada dengedeki nem miktarı denilir.Su kimyasal olarak maddelere kendiliğinden bağlanır yada materyal içerisinde kristal suyu olarak bulunur.

Referans madde :

Nem tayin cihazları ile yapılan nem tayinlerinde stabil nem oranına sahip bazı maddeler referans madde olarak kullanılabilinirler.Bu maddelerin en başında Sodyum Tartarat DiHidrat gelir.Bu madde 2 kristal suyuna sahip ve Sodyum Tartarattır (Na2C4H4O6·2H2O - Moleküler ağırlık 230,0823).Sodyum Tartarat DiHidrat ısı enerjisi ile Sodyum Tartarat (Moleküler ağırlık 194,0517 - Sususz - Anhydrous) ve 2 molekül suya (Moleküler Ağırlık 36.03056) ayrılır.Sodyum Tartarat DiHidratın erime noktası 150 oC olduğundan oda sıcaklığında stabil bir madde olupdekompozizosyona uğrayıp bünyesindeki 2 mol suyu ayrıştırmaz.

Nem miktarı nem tayin cihazlarında ölçülürken ısıtma ve kurutma yoluyla Sodyum tartarat DiHidrat 150 - 200 oC arasında ısıtıldığında nem miktarı mantıksal olarak 2 mol suya ait olup nem miktarı (36,03056 / 230,0823) x 100 = 15,66% olur.

Ölçüm Yöntemi :

Katı veya sıvılar ısıtıldıklarında buharlaşan suya bağlı olarak maddenin ağırlığı azalır ve en nihayetinde buharlaşmanın sona ermesiyle (maddenin içindeki suyun tamamen ayrışması) ağırlıkta her hangibir değişikliğin meydana gelmemesi ile son bulur.

Bu işlemde su haricinde başkaca uçucu maddelerin ayrışmaması ve böylece ağırlığın azalmaması için uygun numune miktarı ve sıcaklığın seçimi önemlidir.

Hemen hemen tüm nem tayin cihazları ısıtma yoluyla ağırlığın azalması prensibinden hareket ederler.Bu yöntem ucuz,basit ve pratik olduğu gibi aynı zamanda hızlıdır.Nem miktarını 0,001% den 100%ye kadarçok basit ve doğru bir biçimde tayin etmek mümkündür.Isıtma yoluyla nem tayini yapan cihazlarda ısıtma ünitesi halojen lamba , infrared lamba , rezistans ısıtıcı yada mikrodalga kullanmak mümkün olup ağırlık değişimini cihaza entegre bir terazi kontrol eder.Kullanılan terazinin teknolojisine göre terazinin ısı yalıtımı çok iyi yapılmış olmalıdır.Böylelikle load cell in sıcaklık değişimlerinden etkilenmesi önlenmelidir.

AND Nem Tayin Cihazları :

Halojen Lamba ve Patentli SRA teknolojisi ile Hızlı ve Homojen ısı dağılımı

AND nem tayin cihazlarında kullanılan halojen lamba düz olup (kıvrılmamış - yuvarlak olmayan) patentli bir icat olan SRA (Secondary Radiation Assist) filtresi ölçüm süresini kısaltır ve sınıfının en iyi sıcaklık homojenizasyonunu sağlar.


 

Yüksek Tekrarlanabilirlik

Gene patentli bir sistem olan SHS (Super Hybride Sensor) tartım teknolojisi, yüksek tartım hızı ve yüksek tekrarlanabilir sonuçları ile sınıfının en iyisidir.


 

Yüksek nem hassasiyeti

ANDnin MS-70 model nem tayin cihazının nem ölçüm hassasiyeti 0,001%dir.Bu hassasiyet Karl-Fischer titratörleri ile elde edilebilen bir hassasiyet olup,Karl-Fisher titrasyonunun aksine ek bir kullanıcı bilgisi ve pahallı sarf malzemesi ile kimyasal madde tüketimi gerektirmez.

Standart WinCT-Moisture (MS ve MX serisi için) bilgisayar yazlımı ile gerçek zamanlı grafikler

AND den gene bedelsiz olan WinCT-Moisture bilgisayar yazılımı ile bilgisayara bağlanan MS veya MX model nem tayin cihazları ile çalışılırken nem çıkış hızını / oranını gerçek zamanlı bir grafik olarak görüntülemek mümkündür.
Bedelsiz Sodyum Tartarat DiHidrat ile cihazınızın ölçüm doğruluğunu kontrol edin :

AND nem tayin cihazlarının ölçüm doğruluğuna o kadar güveniyor ki satın aldığınız her cihazla birlikte size 30 g Sodyum Tartarat DiHidratı bedelsiz veriyor.Cihazınızın ölçüm doğruluğunu istediğiniz zaman kontrol edebilirsiniz.

Sıcaklık kalibrasyonu (MS-MX) :

AND nin opsiyonel sertifikalı sıcaklık kalibratörü ile kalibrasyon sonuçlarını GLP/GMP/ISO uyumlu raporlayabilirsiniz.

Hafıza Fonksiyonu :

20 numune için programlanan ölçüm metodları hafızaya kaydedilebilinir ve tekrar çağrılabilir.MF model cihazlarda bu program sayısı 10 , ML model için ise 5dir.100 ölçüm sonucu hafızada saklanabilir.Bu miktar MF için 50 , ML için ise 30dur.

5 ölçüm programı :

Standart , Otomatik , Quick (çabuk) , Timer ve Manuel olmak üzere 5 program seçeneği mevcuttur.

4 farklı ölçüm sonucu :

%nem , %kuru madde , nem-kuru madde % oranı , kuru madde - nem % oranı

Seçilebilir ısıtma modları :

Standart , zaman bağlı , artan ramp ve azalan ramp şeklinde olmak üzere sıcaklık artışlarını ayarlamak mümkündür.

Her koşulda görülebilen VFD gösterge :

 

 

Ölçüm , ayar değerleri , nem miktarındaki değişim , işlem durumu ve diğer önemli parametrelerin aydınlık yada karanlıkta görülebildiği VFD gösterge

 

Kolay kullanım

Ergonomik tasarım ve standart kefe maşası.


 

Düşük Bakım Masrafı :

Halojen lamba kullanıcı tarafından kolayca değiştirilebilinir.Halojen lambanın kullanım ömrü 5000 saat olup günde 8 saat ve haftada 5 gün tam mesai çalışmada lamba ömrü 2 yıldır.

Gözetleme camı :

Isıtma prosesi yarı saydam gözetleme camından izlenebilir. 

Self Check fonksiyonu :

Cihazlar açılışta bir otomatik diagnostik testi yapar ve ancak bundan sonra ölçüm moduna geçer.

Referans kartı

Cihaz kısa kullanım kartı cihaz altına monte edilmiştir. 

Standart RS-232C :

RS-232C çıkışı printer veya Pc bağlantısı için standarttır.

Tarih,saat ve ID numarası ile GLP , GMP , GCP , ISO uyumlu veri ve kalibrasyon verisi dökümantasyonu :

RS-232C çıkışı printer veya PC bağlantısı için standarttır.

WinCT-Moisture : MS/MX modelleri ile birlikte kullanılan nem analiz yazılımı!

· Daha kısa sürede,daha optimum analiz koşullarını belirlemek için ideal yazılım.Sadece bir test sonucunda malzemenize özel test koşullarını belirleyebilirsiniz.Zamandan ve numuneden tasarruf sağlarsınız!

· AND’nin Patentli RS-Temp (OTS=Optimum Sıcaklık Arama Programı) WinCT-Moisture yazılımı MS/MX/MF/ML içerisindeki numuneyi 100-200 oC arasında 20 oC basamaklarla 5 dakika süresince kontrol ve kumanda eder. 30 dakika sonra da nem miktarındaki değişim grafiğini,sıcaklık ve nem miktarını verir.Bu bilgiyi A,B,C,D,E ve F bölgelerinde ve daha küçük (/min,%) değişimlerde gösterir.Bu durumda A veya B bölgesindeki bilgiler test altındaki numune üzerindeki optimum kurutma sıcaklığını verecektir.

· OTS RS-Temp’in numunenizi 6 farklı sıcaklık değerinde test etmesi sadece 30 dakika alacaktır. Bu şekilde en uygun sıcaklık değerini saptamak için aynı numune ile defalarca denemeler yapmanız gerekmez,zamandan tasarruf edersiniz.

· Ayrıca WinCT-Moisture bileşenlerinden olan RS-Fig yazılımı, Zaman ve Nem (%) grafiğini verir.Böylece test sırasında numune üzerindeki değişimleri görmek için değişik renklerde çizgiler oluşturur.

Eğer analiz raporlarını müşterilerinize göndermek veya firma kayıtlarında saklamak isterseniz WinCT-Moisture analiz sonuçlarını PC’ye gönderecektir.Analiz sonuçlarını saklayabilir, yazdırabilir veya e-mail ile gönderebilirsiniz.

RsFig :

Cihazdan RS-232C ile alınan veriler gerçek zamanlı grafik olarak ekranda gösterilir.En uygun ölçüm koşullarının belirlenmesi için rutubet miktarlarındaki değişimler kontrol edilir. (RsFig:Rutubet miktarındaki değişim grafiği yazılımı)                                    

RsTemp

Cihazın ısıtma sıcaklığını otomatik olarak ayarlar, 30 dakika içerisinde rutubet miktarındaki değişimleri kaydederek en uygun sıcaklık değerini saptar. (RsTemp: Optimum Sıcaklık Arama Programı) 

Modeller

 

 

MS-70 Kapasite 71 gr

Nem Hassasiyeti 0.001%                  

Tartım Hassasiyeti  0.0001g


 

 

 

MX-50  Kapasite 51 gr

Nem Hassasiyeti 0.01%                       

Tartım Hassasiyeti 0.001g


 

 

MF-50  Kapasite 51 gr

Nem Hassasiyeti 0.05%                       

Tartım Hassasiyeti 0.002g


hspace=0

 

 

 

ML-50  Kapasite 51 gr

Nem Hassasiyeti 0.1%                        

Tartım Hassasiyeti 0.005gDuyuru & Haberler
res YENİ İNTERNET SİTEMİZ DEVREYE GİRMİŞ BULUNMAKTADIR.
Yeni yüzüyle internet sayfamız yayına başlamış bulunmaktadır. Hergü...
nokta
res MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR KURULUMU
Bursa'da ve Türkiye genelinde faaliyetleri bulanan bir kimya fabrikasının cihazlar...
nokta
res SATIŞINI YAPMIŞ OLDUĞUMUZ ÜRÜNLER
Satışını yapmış olduğumuz ürünler Alev Fotometresi Jenway Marka,Azot ...
nokta
res LABORATUVAR KURULUMU
Bursa da faaliyet gösteren ve kimyasal madde üreten firmanın yeni kurulan mikr...
nokta
res LABORATUVAR TEZGAH KURULUMU VE MONTAJI
Bursa da faaliyet gösteren ve tekstil sektöründe çok tanınan bir f...
nokta
res ÇALIŞANINA ÖNEM VEREN FABRİKA
Çalışanına Önem Veren FabrikaBursa da faaliyet gösteren ve çal...
nokta
res LABORATUVAR TEZGAHI KURULUMU
Firmamız Bursa da faaliyet gösteren tanınmış tekstil firmalarından birinin yeni...
nokta
res Laboratuvar Tezgahı Satışı ve Kurulumu
Laboratguvar Tezgah Satışı ve KurulumuFirmamız Bursa da faaliyet gösteren teksti...
nokta
res TERMAL KAMERA SATIŞIMIZ
  TERMAL KAMERA SATIŞI VE MONTAJI Firmamız Türkiye'nin tanınmış ç...
nokta
res ULTRA SAF SU CİHAZI SATIŞ VE MONTAJI
ULTRA SAF SU CİHAZI SATIŞ VE MONTAJI Firmamız Bursa da faaliyet gösteren testil ...
nokta
res ÖLÇÜM MİKROSKOPU KURULUMU
Firmamız Bursa da faliyet gösteren kablo firmasına 2 adet ölçüm p...
nokta
res İŞ GÜVENLİK MALZEMELERİ SATIŞI
Firmamız her geçen gün bünyesine sizin istekleriniz doğrultusunda &u...
nokta
res ÇEKER OCAK KURULUMU
Firmamız kimya üreticileri tarafından çok iyi bilinen bir fabrikanın labor...
nokta
res MEKANİK KARIŞTIRICI SATIŞI
Firmamız matbaa boyaları üreten tanınmış firmaların birine diğer markaların ...
nokta
res Tahıl Nem Oranının Hızlı ve Kolay Ölçüm Cihazı Satışı
Bölgemizde bulunan ve tavuk üretim fabrikası olan firmaya Mini Gac marka Tahı...
nokta
res Ses Ölçüm Cihaz Satışı ve Montajı
Firmamız Bursa da iki fabrikası bulunan ve çeşitli ülkede de fabrikaları ...
nokta
res Otomotiv Kalite Kontrol Laboratuvarı Kurulumu
Bursa - Çalı da faaliyet gösteren ve plastik ağırlıklı çalışan ...
nokta
Tüm Haberler
Hızlı İletişim
Buttim İş Merkezi E Blok Kat.4 No1328 Osmangazi/Bursa/Türkiye
Tel. 0090 224 212 00 30 - 212 00 31
Faks 0090 224 212 00 32
info@labteknoloji.com
harun@labteknoloji.com
yol tarifi
Faydalı Linkler